Privacy Policy

Verius Teknoloji Limited Şirketi (“Verius”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duymakta ve önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Verius olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. https://verius.ai/ internet sitesi (“Site”) ve mobil uygulamaları kapsamındaki kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin müşteri aydınlatma metnimizi aşağıda bilgilerinize sunmaktayız. Ayrıca, Verius Site kullanımlarına ve mobil uygulamalara ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla mobil uygulama ve Site’de çerezler kullanmaktayız.  Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu çerez politikasına lütfen  https://verius.ai/help/cookie-policy linki üzerinden erişebilirsiniz.

1.  Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve Şirket faaliyetlerimiz kapsamında bazı kişisel veriler toplamaktayız. Toplamış olduğumuz bu kişisel verileri, her şartta KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve bu politikada belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz. Üyeler ve Müşterilere ait kişisel veriler: Kimlik bilgisi (Ad Soyad, T.C. Kimlik No) Eğer kurumsal bir üye ise ayrıca Kimlik Bilgisi (Kurum Adı, Kurum Adresi, Kurum Vergi Dairesi ve Vergi Numarası) İletişim bilgisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi, fatura adresi)

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.) Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde Kredi kartı bilgileri (Verius tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır) Alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresiniz Log kayıtlarında tutulan kişisel veriler: Kimlik Bilgisi (Ad Soyad) İletişim bilgisi (cep telefonu, numarası, e-posta adresi) IP adresi

Log kayıtları sadece Verius servislerinin iyileştirilmesi ve daha iyi hizmet vermek amacıyla işlenecektir. Kanundan kaynaklanan zorunluluklar ve/veya idare/devlet kurumlarına sunulması haricinde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

2.  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Verius tarafından ürün ve hizmet alan müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

3.Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?

KVKK’nın 4. maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Gizlilik Politikasının “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz. Bu kapsamda kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalarla, bankalar arası kart merkezi ile, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Hukuksal açıdan daha uzun bir sürenin zorunlu kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, Şirketimiz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, Şirketimiz tarafından KVKK’nın 7. maddesi uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan şartlar dahilinde işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar uyarınca yazılı, sözlü diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel verileriniz veri sahiplerinin irtibat kurabileceği Site, mobil uygulamalar, sosyal medya, kamuya açık diğer mecralar, düzenlenen eğitimler, konferanslar ve buna benzer etkinlikler aracılığı ile veya tahkikat yöntemi ile toplanabilir. Kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde birlikte çalışılan iş ortakları ve iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği ve/veya veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür. Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacaktır. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Sonucunda KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu linkte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.  6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.